Es-bassist TTeun vd Berg 60 jaar lideun v.d. Berg is donderdag 10 januari tijdens de eerste repetitie van 2013 gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap. Waar al eerder tijdens de oudjaarborrel op zaterdag 29 december enkele andere leden werden gehuldigd voor 12,5 en 25 jaar lidmaatschap, was de huldiging van Teun op die avond niet mogelijk, om de eenvoudige reden dat Teun er niet was.

Maar dat was geen reden om het maar te laten overwaaien. Dus tijdens de eerste repetitie van 2013 richtte voorzitter Jaap Cats vanaf de dirigentenbok zich tot het oudste lid van de vereniging. Na enkele inleidende woorden kwam naar voren dat Teun 60 jaar lid is van de vereniging.  In verband met dit feit ontving Teun een oorkonde en een kado.

Deel dit via;