Tijdens het op 8 maart jongstleden gehouden concert is gestart met het werven van ‘Vrienden van de Maassluise Harmonie’. Dit om de vereniging uit te breiden met een groep begunstigers, die de vereniging niet alleen een warm hart toedragen, maar dit willen onderstrepen met een jaarlijkse bijdrage.

In deze tijden dat de verenigingen steeds minder zeker zijn van subsidies, én dat als er al sprake is van subsidies daar vaak de eis aan verbonden is dat er ook zelfwerkzaamheden in de vorm van financiële acties zijn, moeten er  inspanningen gedaan worden om extra inkomsten te genereren.

Een publiek optreden; Aubade op de Markt

Een publiek optreden; Aubade op de Markt

Zo is het idee opgevat om ‘Vrienden van de Maassluise Harmonie’ te werven, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage financieel willen steunen en het nog beter mogelijk maken om bijvoorbeeld publiekelijke optredens te verzorgen en kinderen muziekonderwijs te geven. De eerste aanzet om ‘Vrienden’ te werven is gegeven tijdens het wisselen van de orkesten tijdens het concert. Na een toelichting gingen de leden van het A-orkest de publiekstribune op om flyers en aanmeldformulieren uit te delen aan het aanwezige publiek. Toehoorders die enthousiast waren geworden door de toelichting én het mooie concert konden nog tijdens de avond het aanmeldformulier invullen en inleveren. Dit resulteerde direct in een leuk aantal ‘Vrienden’.

Uiteraard is de vereniging enorm positief over dit resultaat, maar het zou nog leuker zijn als de groep ‘Vrienden’ zich naar de toekomst uitbreidt. Daarom zullen bij komende activiteiten van de vereniging ook weer flyers en aanmeldformulieren uitgedeeld gaan worden. Maar ook nu is het mogelijk om direct aan te melden als’Vriend’. Hiertoe is een aparte pagina op de website gemaakt met informatie en een link naar een aanmeldformulier. Dus schroom niet en ga naar de ‘Vrienden’-pagina.

Deel dit via;