Ondanks het feit dat het A-orkest tisaxgroepjdens het laatste festival van de Westlandse Federatie van Muziekverenigingen de 1ste plaats behaalde in de Midden-klasse en 2de werd in het over-all klassement, wil het orkest groeien. En dan niet alleen op muzikaal niveau, maar nog meer in het aantal leden.

Het orkest is door vertrek van enkele leden om diverse redenen de laatste jaren helaas gekrompen in aantal muzikanten, en nadert een door de vereniging zelf gestelde kritische grens.

Om muzikanten, wel of niet gebonden aan een andere vereniging, op een laagdrempelige manier te enthousiasmeren, is het idee opgevat om muzikanten de gelegenheid te geven een half jaar contributieloos mee te repeteren met het A-orkest. De muzikanten van het orkest hopen op enthousiaste muzikanten die nog niet op donderdagavond musiceren te mogen ontmoeten. Uiteraard mag dan ook aan de optredens die in dat half jaar plaatsvinden deel genomen worden. Op die manier kunnen muzikanten proeven van de sfeer binnen de vereniging.

hoorngroepKomend halfjaar staan optredens rond de kerst en het voorjaarsconcert op het programma. En ook binnen de vereniging zijn er wat sociale activiteiten gepland.
Alle openbare activiteiten staan in de openbare agenda. En voor (aspirant)leden is er in het besloten deel van de site óók nog een eigen agenda te raadplegen.

Er wordt gehoopt op muzikanten uit de regio, maar uiteraard zijn alle muzikanten van een zeker niveau van harte welkom. Ook van buiten de regio.

Meer informatie over de ‘muzikanten-werf-actie’ is te lezen op de speciale pagina.

Deel dit via;