Hervatten muziekactiviteiten nog niet aan de orde

Nu ruim 2 maanden na de afkondiging door de overheid dat samenkomsten in verband met het besmettingsgevaar door het COVID-19 virus niet meer was toegestaan, is er nog geen zicht op verruiming van de beperkende maatregelen. Op 11 maart kwam minister-president Rutte met de afkondiging dat álle samenkomsten met meer dan 30 personen tot nader order niet meer toegestaan waren. En dat twéé dagen voor ons concert. Dat kwam hard aan. Al die maanden zo intens gerepeteerd, en ook nog een concert samen met St. Radboud uit Schiedam. Op 12 maart, eigenlijk onze generale repetitie, kwamen we nog één keer samen met de eigen leden in de Notenbalk om de onwerkelijke situatie tot ons door te laten dringen. Na een kort moment van samenspel werd nog even wat gedronken en ging ieder tot nader orde in het ongewisse naar huis.
Nu, dus alweer twee maanden verder, is naast het concert, de wekelijkse repetities, ook de aubade tijdens Koningsdag en eventuele muzikale activiteiten rond 75 jaar herdenken en vieren niet door gegaan. Een voor niet-muzikanten niet te omschrijven gemis. Wél zijn meerdere muzikanten op persoonlijke titel actief geweest. Zij speelden met Koningsdag in hun eigen straat het Wilhelmus gelijktijdig om 10 uur met het Concertgebouworkest. Ook voor de dodenherdenking op 4 mei was er een landelijke oproep om zoveel mogelijk toch muzikaal mee te werken door even voor 8 uur ’s avonds het Taptoe signaal te spelen en na 2 minuten stilte in acht genomen te hebben het Wilhelmus te spelen. Ook hier gaven diverse muzikanten gehoor aan. Op deze wijze probeert iedereen nog iets te doen aan het gemis van het samen musiceren.

Hoe lang dit alles nog gaat duren is ongewis. De landelijke muziekorganisaties, KNMO en Koornetwerk, hebben hierin het voortouw genomen en houden de verenigingen op de hoogte van wat kan en mag, en wat de gevolgen zijn van deze moeilijke tijd. Ondertussen zijn er ook onderzoeken gestart naar besmettingskans door het musiceren en/of zang. Onder anderen de TU Delft werkt hier aan mee. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale website www.virmus.nl
Hoe lang het nog stil blijft in de Notenbalk en bij alle andere muziekverenigingen en koren blijft vooralsnog afwachten.

Deel dit via;