Helaas…. tóch nog niet…

Het had al zo lang geduurd, de periode dat we niet mochten musiceren….

Op 12 maart, de dag vóór ons voorjaarsconcert was de laatste keer dat we als orkest bij elkaar kwamen. Helemaal klaar voor ons concert toen de COVID-19 maatregelen van de regering alles met piepende remmen tot stilstond liet komen.

Na bijna 3 maanden mochten we weer musiceren, maar onder strikte hygiëne maatregelen om te voorkomen dat het nog steeds rondwarende Corona virus de kans op nieuw zou grijpen. In eerste instantie mochten we repeteren in de loods achter ons eigen gebouw. Daar was voldoende ruimte en ventilatie om op een veilige manier te musiceren met elkaar.

Na enige tijd werden de maatregelen bijgesteld en mochten we weer in ons eigen gebouw repeteren. De aan te houden onderlinge afstand tussen de muzikanten liet dat net toe. Én ook de buitentemperatuur liet dat toe, want er moest voldoende geventileerd worden, waardoor de deuren van het gebouw open bleven tijdens de repetitie. Toen echter de buitentemperatuur verder daalde moest er een alternatief gevonden worden. Uiteindelijk werd die ook gevonden. Een ruime goed geventileerde ruimte werd gevonden bij het bedrijf van de werkgever van een van de leden.

En dat kwam goed uit, want het uitgestelde voorjaarsconcert, dat ondertussen een matineeconcert op een zondagmiddag zou worden, was aanstaande. En toen kwam het Corona virus weer in alle hevigheid terug. De tweede golf was een feit. De regering kondigde weer strengere maatregelen aan. Het musiceren werd niet genoemd als activiteit die niet meer plaats mocht vinden, maar een concert met een groter publiek was niet meer mogelijk. De muziekbond KNMO stelde nog geen verder beperkende regels op, maar deed een beroep op het gezond verstand van de verenigingen. En daar gaf het bestuur gehoor aan. Om risico’s voor ieders gezondheid uit te sluiten zijn de repetities weer opgeschort. Voor hoelang? Dat zal de (hopelijk nabije) toekomst leren.

Deel dit via;