Harmonieorkest heeft chronisch overschot!

“Overschot? Ik dacht dat jullie een tekórt aan muzikanten hadden?”
Misschien is dat je eerste reactie als je op deze pagina terecht bent gekomen. Maar we hebben wel degelijk een overschot. Aan ongebruikte verse lucht dan wel. Tijdens de repetitieavond op donderdag hebben we eigenlijk een chronisch tekort aan muzikanten voor een orkest met alle cruciale instrumentgroepen voldoende gevuld, en dáárom een overschot aan verse lucht. Want normaal gesproken, zoals bij veel orkesten, is de repetitieruimte meestal nét te klein voor het orkest, en is aan het eind van de repetitieavond de verse lucht wel op.

AO optreden 6-2-16.Ook bij de Maassluise Harmonie was dit in het verleden eerder standaard dan uitzondering. Maar de laatste jaren is het aantal váste orkestleden helaas alleen maar terug gelopen. Verhuizingen, vertrek door studie elders in Nederland, vertrek om andere redenen en enkele overlijdens hebben het ledental tot op een kritische grens gebracht van 30 vaste orkestleden. Daardoor zijn sommige instrumentgroepen onderbezet. En dan zijn er nog orkestleden die door hun werk ook niet alle repetities kunnen bijwonen.

We zijn een vereniging met een bewezen goed muzikaal basisniveau wat betreft de uit te voeren muziek. Als concerten zich aandienen kunnen we gelukkig altijd wel een beroep doen op (vaak vaste) inval- en ondersteuningskrachten. Daar schamen we ons niet voor.
We willen muziek op niveau uitvoeren, en dat vraagt een volledige orkestbezetting. En als je die niet zelf hebt, moet je er muzikanten bij halen.
Dat is iets waarin we niet alleen staan. De meeste collega orkesten in de regio doen dat. En ook meerdere leden van ons eigen orkest vallen met grote regelmaat in bij orkesten in de omliggende gemeenten Westland, Midden-Delfland, Vlaardingen, Schiedam en zelfs wel eens op Rozenburg of nog verder weg. We hebben zelfs meerdere leden die lid zijn van 2 of 3 orkesten, dan wel anderszins in de blaasmuziek actief zijn.

Om ons orkest toekomjeugd 2016stzeker te maken vinden er ook wel activiteiten plaats om jongeren te enthousiasmeren en op te leiden voor de harmoniemuziek. We hebben dan ook een opleidingsorkest, B.O.M.H. (B-orkest Maassluise Harmonie) en bieden in samenwerking met de muziekschool de AMV-cursus voor de jeugd aan. En met de overheidstoezegging van extra gelden voor muziekonderwijs, zijn er in de toekomst mogelijk nóg meer ideeën te realiseren. Misschien in samenspraak met het basisonderwijs. Maar het vergt gewoon enige jaren voor dat (jeugd)leden zo ver zijn dat het A-orkest ze kan verwelkomen. En we weten allemaal hoe verleidelijk andere niet muzikale activiteiten zijn om het opleidingstraject voortijdig te doen stranden.

Maar hoe mooi zou het zijn dat het nog enkele jaren wachten nu even níet nodig is. Dat we gewoon elke week met een (bijna) volledig orkest repeteren. Dat de muziek op de repetitie zo klinkt als het met concertuitvoering moet klinken. En we maar een enkele invaller of ondersteuner nodig hebben voor concerten en andere optredens.

Daarom zoeken we voor sommige instrumentgroepen muzikanten die hun opleiding al hebben afgerond en zó kunnen instromen* in het A-orkest. Muzikanten die het leuk vinden om eens een periode de sfeer te proeven bij de Maassluise Harmonie. Misschien als tweede orkest. En dat met als enige verplichting deel te nemen aan repetities, optredens, en te gast zijn op onze sociale activiteiten in ons eigen gebouw De Notenbalk. En dat zonder contributiebetaling gedurende een half jaar!

Wil je weten of er voor jou plaats en behoefte aan je instrument in het orkest is? En lijkt het je wel wat om voor een half jaar kennis te maken met de ins en outs van onze vereniging? Vul dan het formulier in of kom gewoon langs op onze repetitieavond. Donderdag om 19:45. Adres bovenaan de pagina. Mogen we “Tot ziens!” zeggen?

*Toelating als muzikant in het orkest afhankelijk van welk instrument je bespeelt. Daarnaast wordt je niveau en instrumentbeheersing beoordeelt vóór definitieve toelating.

Deel dit via;