12 maart 2022 vind ons voorjaarsconcert plaats in zaal Uiver van theater Koningshof. Bijzonder aan dit concert is dat het eigenlijk al twee jaar geleden had moeten plaatsvinden, want het is het uitgestelde concert 2020. Twee dagen voor dát concert werd de eerste lock-down afgekondigd en was alle voorbereiding voor niets geweest. Maar niet alle mooie dingen komt een eind, ook aan de mínder leuke dingen, zoals de beperkingen door de Corona maatregelen. Dus nu bekend is dat de zo ongeveer alle beperkingen opgeheven zijn óf nog worden, kunnen we eindelijk weer concerteren.

Precies op tijd om ons jubileumjaar muzikaal te openen, en dat doen we met door met Jubilation Ouverture ons programma tijdens het concert te openen. Omdat we twee jaar geleden het plan hadden opgevat om het concert samen met St. Radboud uit Schiedam te houden, was het voor ons eigenlijk logisch dit nu alsnog te doen. Zeker omdat het thema ‘Muziek langs Schie en Scheur’ prima past in het thema rond ‘150 jaar Waterweg’ dat de komende maanden in Maassluis gevierd wordt.

Nu alle beperkende maatregelen opgeheven worden, kunnen we het concert  zoals gebruikelijk om ’s avonds 20.00 uur starten.
Kaarten à € 15,00 (inclusief consumptie) voor het concert worden verkocht via het ticketsysteem van theater Koningshof. 

Deel dit via;