De eerste bestuursvergadering in een nieuwe bestuurssamenstelling is al weer achter de rug. Deze bestuursvergadering was online en de bestuursleden waren ingelogd vanuit Maassluis, Maasland, Delft en ’s Gravenzande.

Vanuit nóg meer plaatsen was er op 8 april ingelogd op Teams voor een online versie van de Algemene Leven Jaarvergadering. Een sobere ledenvergadering, want wat was er weinig te bespreken. Terwijl we op de drempel stonden van een nieuw muzikaal jaar, en we klaar waren voor ons voorjaarsconcert, werd door Corona onze jaaragenda in één klap leeg geveegd. Geen aubade, kerkdiensten, buitenconcertjes. Op hoop van zegen repeteerde we na de zomer vakantie onder zeer strikte maatregelen nog voor ons najaarsconcert, maar ook dit werd vlak voor de uitvoering door een landelijke lockdown ook afgeblazen.

Zelfs ons eigen verenigingsgebouw was een ‘place-not-to-be’. Onderlinge afstand en mogelijke besmetting door aerosolen waren de redenen. En juist was in het begin van het jaar de renovatie van de benedenverdieping zo goed als afgerond, en waren we zo blij met het mooie resultaat.

Al met al een sombere stemming tijdens de ledenvergadering. En zeker ook doordat het vooruitzicht nog niet echt positief was. Nu enkele weken verder kijken we weer vooruit, met de hoop op een mogelijke herstart van onze muzikale activiteiten.

En nu terug naar de openingszin. Opvallend daarin is het benoemen van een vernieuwd bestuur. Voorafgaand aan de ledenvergadering had voorzitter Jaap Cats te kennen gegeven na vele jaren zijn bestuursdeelname te beëindigen. Maar liefst 38 jaar lang bekleedde hij zo ongeveer alle bestuursfuncties. De laatste jaren als voorzitter. Voor zijn intensieve inzet ontving hij bloemen en een persoonlijk cadeau van een ‘vliegende felicitatiedienst’. Op de foto is dit, helaas niet in zijn geheel, te zien op de middelste foto van de bovenste rij.

Een opvolger als voorzitter werd gevonden in de persoon van Alphons Alsemgeest (op de foto middenin). Ook al een oudgediende binnen de vereniging. Tijdens de laatste oudjaarsborrel van 2019 nog jubilerend als 40-jarig lid. Bestuurservaring vele jaren opgedaan bij o.a. de Maaslandse Harmonie, Sport & Spel Maasland en in vele (jubileum)commissies bij zowel de harmonie als bijvoorbeeld ook voormalig Advendo Maassluis. Daarnaast is hij nog bandleider van The Harmonymasters, alhoewel de big band momenteel op non-actief staat.

Naast een nieuwe voorzitter, werd ook Bianca van Rossum na een jaar proefdraaien, officieel benoemd als bestuurslid.
Nu er op termijn hopelijk weer uitzicht is op herstart van de repetities, kan er weer gewerkt worden aan komende concerten én, héél belangrijk, het jubileumjaar 2022, als we 100 jaar bestaan. We hopen iedereen weer snel te ontmoeten. Onderling als muzikanten in ons eigen gebouw De Notenbalk, maar ook u als publiek waar dan ook.

Deel dit via;