Cheque Stadsquiz overhandigd

Helaas, het Team zonder Toeters is niet in de prijzen gevallen bij de Stadsquiz van de jubilerende Historische Vereniging Maassluis. Maar ze waren wél een van de gelukkige teams die bij loting onder de deelnemende teams een cheque ontvingen om aan het goede doel te geven waarvoor het team deelnam aan de quiz.

En zo was op woensdag 7 november een kleine delegatie te gast in de DrieMaasHave, bij de dagbesteding van de groep jong dementerenden, welke Team zonder Toeters als goed doel had opgegeven voor de Stadsquiz. De groep en begeleiding was zeer ingenomen met de te ontvangen cheque, en een idee voor investering was zelfs al uitgevoerd toen de kans zich voordeed. Men wilde sowieso iets doen in de muzieksfeer.

De keuze was gevallen op een piano, welke dus al aanwezig was, zodat de afvaardiging gelijk kon aanschouwen wat er met het geld gekocht was. Zo waren alle betrokken partijen er zeer happy mee.

Deel dit via;