Koninklijke onderscheiding voorzitter Jaap Cats

Op Jaap Cats lid in Orde van Oranje Nassauvrijdag 25 april heeft onze voorzitter Jaap Cats tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Groote Kerk een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Koos Karssen van Maassluis.

Met deze onderscheiding is Jaap Cats Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn verdiensten betreffen niet alleen zijn werkzaamheden voor de Maassluise Harmonie, maar uit de lange lijst van vrijwillige werkzaamheden die hij naast zijn baan verricht, blijkt Jaap een nog veelzijdiger man dan wij bij de Maassluise Harmonie van hem wisten.

Een volledige opsomming van al zijn vrijwillige werkzaamheden in verleden en heden zijn te vinden op de website van de gemeente Maasluis.

Wij vinden het méér dan terecht dat Jaap Cats deze Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. En dat Jaap zich hierdoor niet echt bijzonderder is gaan voelen, bleek op Koningsdag, waar hij gewoon in uniform weer aanschoof bij het orkest om de muziek tijdens de aubade op de Markt te verzorgen. Dit dan weer wel onder luid applaus van dirigent en de overige leden van het orkest.

Zijdelings willen we ook vermelden dat ook oud-(bestuurs)lid Karel Zwaard Koninklijk onderscheiden is tijdens dezelfde bijeenkomst in de Groote Kerk. Ook hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook zijn verdiensten zijn te lezen op de site van Maassluis.

foto: Hans de Bruijn

Deel dit via;