Week van de Cultuur 2018

, , ,

Ook dit jaar organiseert de Culturele Raad van Maassluis weer de Week van de Cultuur. Van 2 tot en met 10 juni. Op vele fronten wordt er binnen de vereniging aan gewerkt om een stukje van het weekprogramma in te vullen. B.O.M.H. en InHarmonie zullen optreden tijdens de Cultuur Explosie op zaterdag 2 juni op het Bloemhofje in het centrum van Maassluis. Vanaf 13.00 uur wordt er opgetreden door diverse groepen.

Bijzonder zal ook het optreden zijn van een trombonekwartet dat speciaal is ontstaan om op te kunnen treden tijdens de Week van de Cultuur. Ze hebben naast leuke muziek zelfs al een naam verzonnen; TromboneTAAL. Want met hun schuiven zijn ze wel een apart groepje binnen een orkest en spreken hun eigen taaltje. De trombonisten zijn óf lid van de vereniging, of hebben een connectie mét de vereniging. Zij treden op tijdens de Cultuur Explosie en op de avond van het slotgala op 9 juni.

Op donderdag 7 juni zal het harmonieorkest een concertje verzorgen op de Markt (andere locatie dan eerder vermeld) en daarmee bijdragen aan het thema van de Week van de Cultuur; Onverwachte ontmoetingen. Dit valt dan samen met het passeren van de wandelaars die deelnemen aan de Avondvierdaagse.

Big band The Harmonymasters lukt het helaas niet een optreden te verzorgen, maar met een apart optreden door de saxgroep van de band worden de honneurs toch waar genomen. Ook zij zullen wat muziek verzorgen tijdens de slotavond van de Week van de Cultuur op zaterdag 9 juni.

Ook nog te vermelden is het feit dat de Week van de Cultuur samenvalt met de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds, beter bekend als de Anjeractie. U kunt in deze week ook collectanten van de vereniging aan de deur verwachten met de vraag of ook u een (financiele) bijdrage wilt leveren aan het welslagen van de Anjeractie. En weet, uw geld komt goed terecht, want 50% vloeit direct naar de kas van de verenging, zodat uw geld lokaal ten goede komt van de cultuur.

Deel dit via;